Kilka dni temu minister skarbu Aleksander Grad podtrzymał dotychczasową strategię prywatyzacji na 2009 r. Wczoraj o planach na ten rok i wykonaniu założeń za 2008 r. mówił posłom z Sejmowej Komisji Skarbu wiceminister Krzysztof Żuk. Priorytetem, jak podkreślano wcześniej, ma pozostać prywatyzacja chemii i energetyki. MSP zmieniło jednak podejście w stosunku do dwóch firm z tego ostatniego sektora: Energa i Tauron, pierwotnie przymierzane do debiutów giełdowych, najprawdopodobniej trafią w ręce inwestorów branżowych. Samo MSP przyznaje jednak, że osiągnięcie zaplanowanych przychodów będzie sporym wyzwaniem.

– Przygotowujemy ofertę PGE, choć ostateczne decyzje odnośnie debiutu jeszcze nie zapadły – mówił Krzysztof Żuk. – Chcemy też dokończyć prywatyzację Enei, o ile rozwiązania zaproponowane przez doradców będą satysfakcjonujące.

Inne transakcje, z których skarb chce uzyskać planowane 12 mld zł, to sprzedaż resztówek energetycznych na rzecz Vatenfalla i udziałów w GPW inwestorowi branżowemu. Reszta środków ma pochodzić z ok. 300 drobniejszych projektów, które dziś są na różnych etapach zaawansowania. Trwają też wyceny pierwszej grupy spółek chemicznych (ZAT, ZAK, Ciech) – doradca ma skończyć pracę w II kwartale.

W 2008 r. resort skarbu zrealizował 117 projektów prywatyzacyjnych. Kolejnych 59 nie udało się jednak zamknąć, bo nie wyłoniono inwestora. Większość tych niedokończonych transakcji przypadła na ostatni kwartał ubiegłego roku.

– Mimo ograniczonego dostępu do inwestorów będziemy się starali pozyskać możliwie największe korzyści dla budżetu państwa i samych firm – mówił Żuk. – Liczymy zwłaszcza na inwestorów z Dalekiego Wschodu, bo teraz tylko tam jest kapitał do wzięcia. Nie ma obaw, by nie pojawili się oni w przypadku spółek energetycznych.

Resort skarbu przedstawił też plan ograniczenia swoich wydatków, które muszą zostać zredukowane o 8,8 mln zł. Dlatego m.in. Polska Agencja Prasowa dostanie w 2009 r. dotację mniejszą o 1,5 mln zł (pierwotnie zaplanowano na ten cel 4 mln zł), a Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku zamiast zaplanowanych 5,2 mln zł otrzyma 3,2 mln. Niższe będą też wydatki na modernizację Uzdrowiska Ciechocinek (o 1,5 mln zł).

[ramka][srodtytul]Sponsoring pod kontrolą[/srodtytul]

Resort skarbu przyjął nowe zasady dotyczące wydatków sponsoringowych firm, w których ma ponad 50 proc. udziałów. Taka spółka będzie mogła sponsorować sport, jeśli jej rada nadzorcza zatwierdzi szczegółowy plan przygotowany przez zarząd, zawierający m.in. szacunki kosztów i analizę planowanych zysków. Firmy, które mają udziały w spółkach sportowych, powinny się z nich wycofać do końca 2009 r. To efekt zeszłorocznej ministerialnej kontroli umów zawieranych przez firmy w ostatnich trzech latach. Na ankiety MSP odpowiedziało 90 firm (rozesłano je do 532). W latach 2005 – 2007 podmioty z udziałem SP wydały na różnego rodzaju wsparcie 356,8 mln zł. Darowizny stanowiły 17 proc. wydatków, a sponsoring 47,5 proc. Nie wykryto przy tym nieprawidłowości. [/ramka]