fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy nie ma składek od ryczałtu na używanie własnego auta

Rzeczpospolita
Przysługującą pracownikowi kwotę na jazdy lokalne zmniejsza się o 1/22 za każdy roboczy dzień absencji spowodowanej chorobą, urlopem, co najmniej ośmiogodzinną delegacją oraz za każdy dzień, w którym nie dysponował pojazdem
- W związku z powierzeniem nowych obowiązków z kilkoma pracownikami chcemy podpisać umowy na używanie przez nich prywatnych samochodów do celów służbowych. Jakie warunki powinna spełniać taka umowa, aby wypłacane na jej podstawie ryczałty były zwolnione z  oskładkowania? – pyta czytelnik.Wyłączenie z podstawy wymiaru składek ryczałtów na jazdy lokalne zależy nie tyle od treści zawartej umowy, ile od zasad ich wypłacania obowiązujących u pracodawcy.Odniesienie do rozporządzenia Ryczałty na jazdy lokalne są zwolnione z oskładkowania na podstawie § 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.).Jednak zwolnienie to obejmuje tylko kwoty wypłacone zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA