fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieujawnione przychody byłego prezesa PZU

Grzegorz Wieczerzak
Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Grzegorz Wieczerzak walczy w sądzie administracyjnym o prawie 350 tys. zł podatku za 2001 r., które nakazała mu zapłacić skarbówka, m.in. od nieujawnionych źródeł przychodu
W trakcie kontroli przeprowadzonej za lata 1998 – 2001 u małżonków Grzegorza i Anny Renaty Wieczerzaków inspektor Urzędu Kontroli Skarbowej ustalił, że złożona przez nich deklaracja podatkowa za 2001 r. nie wykazywała wszystkich dochodów obojga z tego okresu.Płatnik, czyli ZUS, przesłał na czas informację o dochodach Grzegorza Wieczerzaka uzyskanych ze stosunku pracy, tak więc one nie budziły wątpliwości. Dopiero jednak kontrola ujawniła dokumenty, z których wynikało, że dodatkowo uzyskał on z najmu dochód przekraczający 56,7 tys. zł, a koszty, jakie poniósł z tego tytułu, wyniosły tylko ok. 7 tys. zł. Nie dostarczył jednak dokumentów potwierdzających, że uzyskuje przychody z działalności osobistej.Kontrolując rozliczenia podatnika za ten sam rok, organy stwierdziły również, że wydał 100 tys. zł jako zaliczkę na zakup nieruchomości w Echo Investment niemające potwierdzenia w dochodach.Wczoraj spór dotarł na wokandę warszawskiego Wojewódzki...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA