fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 18 grudnia 2007

PROKURATURA
- minister sprawiedliwości określił sposób i tryb przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora, w tym skład komisji konkursowych oraz sposób i tryb ich działania (DzU nr 235, poz. 1728)
SCHENGEN
- w związku z wejściem do strefy Schengen minister spraw wewnętrznych i administracji wskazał: tryb dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego; sposób przydzielania osobom upoważnionym do dostępu osobistych i niepowtarzalnych identyfikatorów użytkownika; wzór upoważnienia do dostępu do KSI oraz wykorzystywania danych (DzU nr 235, poz. 1730)
- kolejne jego rozporządzenie dotyczy trybu przekazywania policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, tj. systemu informacyjnego Schengen (DzU nr 235, poz. 1731)
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
- art. 128 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych jest niezgodny z konstytucją w zakresie wskazanym w wyroku Trybunału z 10 grudnia (P 43/07) i w tej części 18 grudnia stracił moc obowiązującą (DzU nr 235, poz. 1734)
MIARY
- rozporządzenie ministra gospodarki określające wymagania, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym – radary, przyrządy laserowe i prędkościomierze kontrolne – oraz zakres badań i sprawdzeń wykonywanych podczas ich prawnej kontroli metrologicznej (DzU nr 225, poz. 1663)
WOJSKO
- znowelizowane 27 listopada rozporządzenie ministra obrony narodowej dotyczące wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową (DzU nr 225, poz. 1664)
STATUTY
- minister Skarbu Państwa 9 listopada dokonał zmian w statucie Banku Gospodarstwa Krajowego (DzU nr 225, poz. 1667)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA