fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Uczelnie stworzą nowe programy kształcenia

Uniwersytet Warszawski
Fotorzepa, Magda Starowieyska Magda Starowieyska
Do 1 października 2012 r. każdy kierunek studiów musi mieć program kształcenia dostosowany do krajowych ram kwalifikacji
Od nowego roku akademickiego uczelnie będą mogły tworzyć nowe programy studiów. Zarówno nowo powstałe kierunki, jak i te już prowadzone muszą uwzględnić efekty kształcenia zgodne z krajowymi ramami kwalifikacji (KRK). Określa je wchodzące dziś w życie rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
Na efekty kształcenia składają się wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, jakie absolwent danego kierunku powinien zdobyć podczas nauki. KRK nie określa efektów dla poszczególnych kierunków, ale dla ośmiu obszarów wiedzy, m.in. nauk humanistycznych, ścisłych, przyrodniczych, medycznych i rolniczych. Jeden kierunek może być przyporządkowany kilku obszarom. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, wyjaśnia, że dzięki temu uczelnie będą mogły dostosować swoje programy studiów do potrzeb rynku pracy, a także wyraźnie zróżnicować dyplom licencjata i magistra. Będą musiały bowiem określić, czy dany kierunek to są studia o profilu praktycznym, na którym nacisk kładzie się właśnie na umiejętności praktyczne, czy ogólnoakademickim, na którym student zdobywa wiedzę teoretyczną.
– Opisane przez uczelnie programy powinny nie tylko wskazać cechy, jakimi mają się legitymować absolwenci danego kierunku, ale także zagwarantować odpowiednią kadrę i przygotować właściwą bazę dydaktyczną – dodaje Marek Rocki, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej. PKA będzie sprawdzała wszystkie te elementy.
Uczelnie nowe programy muszą mieć gotowe do 1 października 2012 r. Teraz o tym, jakie kierunki studiów może prowadzić uczelnia, decyduje minister, ustalając ich listę. Jest ich 118. Dla każdego minister nauki w standardach kształcenia określa, czego i w jakim czasie student powinien się nauczyć.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA