fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Outsourcing bankowy może być szerzej stosowany

Spółki cywilne będą mogły zajmować się czynnościami instytucji finansowych
Wchodząca 27 października w życie nowelizacja prawa bankowego rozszerza katalog czynności bankowych, które można powierzać do wykonywania w  outsourcingu bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Zalicza do nich m.in. zawieranie i zmianę ugód oraz umów dotyczących zabezpieczenia kredytów (pożyczek) i windykację należności.
Nowela zmniejsza jednocześnie obowiązki informacyjne banku związane z outsourcingiem. Wymóg zawiadamiania KNF o zamiarze zawarcia umowy outsourcingu zastępuje obowiązkiem prowadzenia przez bank ewidencji takich umów (z danymi identyfikującymi przedsiębiorcę, zakres powierzonych mu czynności, miejscem ich wykonywania oraz okresem obowiązywania umowy). Nowela reguluje też warunki tzw. podoutsourcingu, czyli powierzenia przez przedsiębiorcę, który ma umowę z bankiem, wykonywania określonych czynności objętych umową outsourcingu innemu przedsiębiorcy. Może to nastąpić za zgodą banku w dwóch przypadkach: w celu realizacji głównego świadczenia, na które opiewa umowa, oraz gdy wskutek siły wyższej przedsiębiorca nie może wykonywać ich samodzielnie. W tym wypadku jednak tylko na czas niezbędny do usunięcia nadzwyczajnych przyczyn.
Podstawa prawna: - ustawa z 19 sierpnia o zmianie ustawy – Prawo bankowe (DzU nr 201, poz. 1181)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA