fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Ulga meldunkowa a sprzedaż działki wyodrębnionej z zabudowanej nieruchomości

www.sxc.hu
Ten, kto sprzeda działkę budowlaną wyodrębnioną z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, nie może skorzystać z ulgi meldunkowej, nawet jeśli spełnia warunek zameldowania
Tak wynika z interpretacji indywidualnej  Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi   z 4 października 2011 r. (IPTPB2/415-377/11-4/KSU).
W maju 2008 r. pani N. nabyła w spadku po ciotce udział w nieruchomości rolnej. Na działce o pow. 2,04 ha znajdowało się siedlisko: murowany dom oraz obora. Wraz z panią N. spadek przyjęła jej siostra oraz siostrzeniec. Nieruchomość została podzielona w taki sposób, że wyodrębniono z niej część niezabudowaną, która następnie została przekształcona na kilka działek budowlanych. Wszyscy spadkobiercy nadal byli  współwłaścicielami  każdej z działek. W kwietniu 2011 r. działki budowlane zostały sprzedane, a spadkobiercy pozostawili sobie siedlisko.  Kilka tygodni później pani N. podarowała siostrze również swój udział w działce siedliskowej z domem i oborą. Pani N. zdawała sobie sprawę, że sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia rodzi obowiązek rozliczenia się z fiskusem z podatku dochodowego. Liczyła jednak na to, że mogłaby skorzystać z ulgi meldunkowej, skoro od 1953 r. do kwietnia 1974 r. była zameldowana w domu na nieruchomości, z której sprzedane działki zostały wyodrębnione dopiero w 2011 r.  Powołała się na orzeczenie  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. III SA/Wa 2040/09), w którym sąd uznał, że ulga meldunkowa dotyczy całości sprzedanej nieruchomości, tzn. gruntu i posadowionego na nim budynku mieszkalnego.
Fiskus uznał jednak, pani N. się myli. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi dowodził, że ulga meldunkowa dotyczy wyłącznie sprzedaży budynku, jego części lub udziału w budynku, a także lokalu mieszkalnego oraz praw spółdzielczych do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Przychód ze zbycia gruntu lub udziału w gruncie, również wtedy, gdy nieruchomość jest zabudowana podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Zatem Pani N. nie będzie mogła skorzystać z ulgi meldunkowej, ponieważ przedmiotem sprzedaży był wyłącznie grunt (niezabudowane działki). Dyrektor Izby przypomniał również, że wyroki sądów administracyjnych dotyczą konkretnych, indywidualnych spraw podatkowych i są  wiążące dla fiskusa tylko w tych sprawach. Organ wydający interpretację indywidualną nie musi się więc  kierować orzeczeniem, na które powołała się pani N. W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. z ulgi meldunkowej mogą skorzystać podatnicy, którzy nabyli (np. w drodze kupna, spadku, darowizny) lub wybudowali nieruchomość w między 1 stycznia 2007 a  31 grudnia 2008, a następnie sprzedali ją przed upływem 5 lat od końca roku, w którym nabycie lub wybudowanie nastąpiło. Wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia: - jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Zobacz serwis » Prawo dla Ciebie » Podatki » Podatek dochodowy » Nieruchomości » Ulgi mieszkaniowe » Nieruchomości nabyte między 1 stycznia 2007 r. a 31 grudnia 2008 r.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA