fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Sprzedaż wysyłkowa za granicę – jak rozliczyć VAT

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
- Jestem podatnikiem VAT i prowadzę hurtownię zabawek. Sprzedawać te towary zamierzam również przez Internet, głównie dla osób prywatnych zamieszkałych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Czy sprzedaż zabawek dla unijnych klientów wymaga bym zarejestrował się jako podatnik VAT-UE?
Opisana przez czytelnika sprzedaż jest szczególnym rodzajem transakcji wspólnotowej, określanym mianem sprzedaży wysyłkowej. Jej definicję zawiera art. 2 pkt 23 ustawy o VAT. Należy przez nią rozumieć dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez polskiego podatnika VAT (lub na jego rzecz), która następuje z Polski na terytorium innego kraju UE, będącego państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru.
Warunkiem niezbędnym dla uznania dostawy towarów za sprzedaż wysyłkową z terytorium naszego kraju jest „niepodatkowy status” nabywcy dla tej transakcji, tzn. dostawa musi być dokonywana na rzecz: ? podatnika podatku od wartości dodanej (dalej unijnego podatnika) lub osoby prawnej niebędącej unijnym podatnikiem, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ? każdego innego podmiotu niebędącego unijnym podatnikiem. Wyjątkowość tej transakcji wynika z tego, że jest dokonywana na rzecz podmiotów z innych państw UE, które nie rozliczają wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w państwie zakończenia wysyłki lub transportu towarów. Podatnik zajmujący się sprzedażą wysyłkową z Polski do innego państwa UE może wybrać miejsce (kraj) opodatkowania dostaw, których całkowita wartość nie przekroczyła limitu ustalonego w danym państwie członkowskim dla tego rodzaju dostaw. Może je opodatkować w Polsce albo w kraju zakończenia wysyłki lub transportu. Ten drugi przypadek wiąże się z koniecznością podatkowej rejestracji w innym państwie UE. Zwykle podatnicy zajmujący się sprzedażą wysyłkową wybierają więc wariant, według którego dostawa zostaje opodatkowana w Polsce. Z art. 23 ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT wynika bowiem, że jeżeli całkowita wartość towarów wysyłanych lub transportowanych do danego państwa UE nie przekroczyła w roku podatkowym oraz w poprzednim roku podatkowym limitu sprzedaży wysyłkowej ustalonego przez to państwo, to dostawę towarów uznaje się za wykonaną w Polsce. Sprzedaż wysyłkowa z Polski podlega opodatkowaniu w naszym kraju do wysokości limitu określonego przez państwo członkowskie przeznaczenia, a po jego przekroczeniu – w państwie członkowskim przeznaczenia. To, kiedy podatnik w związku z rodzajem wykonywanych czynności ma obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT-UE, określa art. 97 ust. 1 – ust. 3 ustawy o VAT. W zakresie obrotu towarowego na terenie UE dotyczą one wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT). Sprzedaż wysyłkowa zabawek dla osób prywatnych z innych państw członkowskich UE nie powoduje u sprzedawcy obowiązku zarejestrowania się w Polsce jako podatnik VAT-UE. Nie jest to bowiem WDT. Dopóki nie zostanie przekroczony limit sprzedaży wysyłkowej obowiązujący na terytorium państwa członkowskiego zakończenia transportu lub wysyłki towarów, dopóty dostawa ta jest transakcją krajową. Sprzedawca nie musi więc rejestrować się jako podatnik VAT-UE. Nie jest też zobowiązany do podawania na fakturze NIP poprzedzonego kodem PL,  nie ma również obowiązku składania informacji podsumowujących w tym zakresie. Sprzedawca nie będzie miał obowiązku zarejestrowania się w Polsce jako podatnik VAT-UE także wówczas, gdy ze względu na przekroczenie limitu sprzedaży wysyłkowej na terytorium danego państwa UE będzie zobowiązany do zarejestrowania się w tym kraju jako podatnik i rozliczania VAT według zasad obowiązujących na jego terytorium. W takiej sytuacji sprzedaż ta nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce i nie spowoduje obowiązku uzyskania statusu podatnika VAT-UE.    
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA