fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Chcesz płacić mniejsze podatki, załóż firmę w strefie ekonomicznej

Rzeczpospolita
Firmy inwestujące w specjalnych strefach ekonomicznych nadal mogą korzystać z podatkowych przywilejów – zwolnienia z podatku dochodowego, a niektóre również z ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości. Dlatego strefy wciąż są atrakcyjnym miejscem prowadzenia biznesu
Trzeba jednak dopełnić wielu warunków i pamiętać o ograniczeniach wynikających nie tylko z obowiązującego prawa, ale też praktyki jego stosowania przez organy podatkowe.Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej warunki korzystania z podatkowych zachęt w strefach znacznie się zmieniły. Teraz jest to regionalna pomoc publiczna państwa – limitowana i podlegająca ścisłej kontroli. Jej celem jest promowanie inwestycji produkcyjnych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją.Podstawową formą pomocy jest zwolnienie z opodatkowania dochodów z działalności prowadzonej na terenie strefy. Początkowo obejmowało ono całość dochodów z działalności strefowej przez 10 lat od rozpoczęcia tej działalności, a po upływie tego okresu – połowę tych dochodów. Na skutek akcesji Polski do UE zwolnienia udzielane od 2001 r. są już limitowane. Limit jest różny w zależności od lokalizacji inwestycji. Wyznaczają go poniesione przez inwestora tzw. koszty...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA