fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo w firmie

Garaż w budynku mieszkalnym opodatkowany wyższą stawką

Garaż znajdujący się w budynku mieszkalnym jest opodatkowany według stawki dla budynków pozostałych
Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 23 listopada 2007 r. (I SA/Bk 407/07).Organ podatkowy na podstawie złożonej przez podatników informacji o nieruchomościach i danych z ewidencji gruntów ustalił zobowiązanie w podatku od nieruchomości od udziału we współwłasności gruntu, od lokalu mieszkalnego oraz od garażu.Podatnicy nie zgodzili się z wymierzoną wysokością podatku od garażu i wnieśli odwołanie od decyzji. Twierdzili, że skoro garaż jest częścią budynku mieszkalnego, to powinien być obciążony stawkami właściwymi dla budynków mieszkalnych, a nie jak w decyzji – stawkami dla budynków pozostałych.Samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji. Uznało, że strony władają dwiema odrębnymi nieruchomościami lokalowymi, odrębnymi przedmiotami opodatkowania – lokalem mieszkalnym i niemieszkalnym (garażem) oraz udziałem we własności gruntu. Na potwierdzenie tego powołano wypis z rejestru lokali, z kt...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA