fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Neostrada musi być dostępna bez sprzedaży wiązanej

Telekomunikacja Polska nie może uzależniać zainstalowania neostrady od wykupienia również innych jej usług
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił wczoraj skargę TP SA na decyzję prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nakazującą zaprzestania takich praktyk.
Prawo telekomunikacyjne przewiduje (w art. 57 ust. 1 pkt 1), że dostawca usług nie może uzależniać zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych od zawarcia przez użytkownika końcowego umowy na inne jeszcze usługi. Według prezesa UKE ma to zapobiegać sprzedaży wiązanej. Telekomunikacja Polska zmusza abonentów telefonów stacjonarnych, którzy chcą mieć szerokopasmowy dostęp do Internetu, by korzystali również z innych jej usług. Godzi to w konkurencję i narusza interesy konsumentów. Tymczasem można oddzielić dostęp do neostrady od świadczenia usług telekomunikacyjnych. Można pobierać abonament za sam dostęp do sieci niezwiązany z usługami telefonicznymi, wprowadzić opłatę za utrzymanie łącza na potrzeby neostrady lub podnieść cenę samej neostrady. Nie może być tak, że neostrada tp jest dostępna tylko dla abonentów, którym TP świadczy usługi telefoniczne. TP zarzuciła prezesowi UKE, że błędnie interpretuje wspomniany przepis. Nie ogranicza on bowiem oferowania usług kompleksowych. Neostrada TP rozszerza je tylko, a przepisy unijne nie przewidują żadnych obostrzeń przy konstruowaniu umów. Żeby zainstalować neostradę, trzeba uzyskać dostęp do sieci TP, a podstawą włączenia do niej jest abonament telefoniczny. W ramach abonamentu TP świadczy usługę powszechną: telefoniczną i utrzymania łącza. Aby więc mieć neostradę, trzeba najpierw zawrzeć umowę na korzystanie z usług telefonicznych TP. Neostrada jest bowiem jedynie ich dopełnieniem. Telekomunikacja Polska zarzuciła także, że nałożenie na nią obowiązku rozdzielenia neostrady od innych usług jest niezgodne z prawem wspólnotowym.
WSA uznał jednak za prawidłową interpretację prezesa UKE. Zainstalowanie szerokopasmowego Internetu, jakim jest neostrada tp, nie może zależeć od zawarcia umowy o świadczenie usług telefonicznych. Art. 57 ma zapobiegać wymuszaniu łącznego nabywania różnych usług. Prawo wspólnotowe pozwala rozszerzać prawo krajowe o przepisy chroniące konsumentów. Wyrok (sygn. VI SA/Wa 890/07) nie jest jeszcze prawomocny.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA