Firma płaci do ZUS tam, gdzie mieszka albo działa

Biznesmen działający w kilku krajach wspólnotowych opłaca składki na ubezpieczenia społeczne w tym państwie, w którym mieszka
– Mieszkam w Radomiu i prowadzę działalność gospodarczą w Polsce. Zamierzam zawrzeć kontrakty o świadczenie usług na czas nieokreślony w Niemczech i Holandii. W każdym z tych państw będę przebywał przez tydzień co miesiąc, a resztę czasu poświęcę na wykonywanie usług na rzecz stałych klientów w Polsce. Wiem, że w razie kontroli muszę mieć formularz E-101. Słyszałem jednak, że można go uzyskać tylko na 12 miesięcy. Co zrobić, aby nadal podlegać ubezpieczeniom społecznym w Polsce, i zdobyć poświadczony druk E-101 – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.W takiej sytuacji, w jakiej znalazł się czytelnik, ZUS wystawia formularze E-101 na 12 miesięcy. Jednak natychmiast po upływie jego ważności może poświadczyć następny. W Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii obowiązują jednolite zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Chodzi o rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowan...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL