Kto ma złożyć wniosek o zezwolenie na działanie obiektu handlowego

Dzisiaj mija termin składania wniosków o wydanie zezwolenia na działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Mogą z tym być kłopoty – twierdzi Paweł Smoręda, radca prawny z kancelarii JMRS Radcowie Prawni w Warszawie
Ustawa z 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (DzU nr 127, poz. 880) wprowadziła obowiązek uzyskania takiego zezwolenia od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na lokalizację WOH. Obowiązek ten dotyczy obiektów o powierzchni handlowej przekraczającej 400 mkw., które na mocy art. 2 pkt 1 uznano za WOH.  Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy wniosek o wydanie zezwolenia na działanie WOH składany być powinien przez właściciela WOH albo działającego w jego imieniu administratora lub zarządcę WOH. Ale kim jest ów właściciel, skoro w prawie cywilnym nie wyodrębniono WOH jako jakiegoś szczególnego przedmiotu prawa własności. Czy jest to właściciel gruntu, na którym znajduje się obiekt, czy też właściciel nieruchomości budynkowej lub lokalowej będącej tym obiektem, czy wreszcie ktoś inny nieposiadający praw rzeczowych względem tych rzeczy.Pytanie jest istotne, przesądza bowiem o legitymacji w postępow...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL