Nie wystawiłeś faktury, musisz złożyć korektę

Jeżeli obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, fakturę należy wystawić nie później niż w terminie 7 dni od wykonania usługi. Jest to termin obligatoryjny. Data wystawienia faktury wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego od usługi. Jeżeli natomiast w tym terminie firma nie wystawi faktury, obowiązek podatkowy powstaje nie później niż 7 dnia od jej wykonania.Dlatego też trzeba złożyć korektę deklaracji VAT-7 (wraz z pismem uzasadniającym jej przyczyny) za miesiąc, w któ podatkowy. W korekcie należy uwzględnić podatek należny. Niewystawienie faktury VAT w terminie jest wykroczeniem karnym skarbowym zagrożonym grzywną do 180 stawek dziennych. Ponadto uchylanie się od opodatkowania, polegające na nieujawnianiu przedmiotu lub podstawy opodatkowania, jest wykroczeniem karnym skarbowym zagrożonym grzywną do 720 stawek dziennych albo karą pozbawienia wolności (bądź obu tym karom łącznie). Jeśli jednak podatnik skoryguje deklarację i ureguluje zaległość...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL