fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wypożyczenie nauczyciela czasem jest obciążone podatkiem od towarów i usług

Oddelegowanie nauczyciela z jednej szkoły do innej może być zwykłym pośrednictwem, a nie usługą związaną z edukacją. I trzeba od niego naliczyć podatek
Orzekł tak Europejski Trybunał Sprawiedliwości, odpowiadając na pytanie prejudycjalne Sądu Najwyższego Holandii. Chodziło o sprawę Horizon College, który przekazywał swoich nauczycieli innym instytucjom edukacyjnym. Przejmowały one odpowiedzialność za ich pracę, ponosiły koszty ubezpieczenia OC oraz zwracały wynagrodzenie. Horizon College nie naliczał od wynajmu VAT.Holenderskie władze skarbowe uznały to za błąd i nakazały uczelni zapłacić podatek. Sprawa trafiła ażdo Sądu Najwyższego Holandii, a ten zapytał ETS, czy czasowe oddelegowanie nauczyciela za wynagrodzeniem do innej instytucji edukacyjnej, która przejmuje za niego odpowiedzialność, mogłoby zostać uznane za usługę edukacyjną lub pomocniczą do nich.ETS wyjaśnił, że czynności wskazane przez sąd holenderski same w sobie nie są edukacją, o której mowa wart.13 ust. 1 litera i VI dyrektywy. Przepis ten wskazuje bowiem konkretne przypadki korzystające ze zwolnienia od VAT, a oddelegowani...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA