fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak ocenić, czy podatnik ma ważny interes

"Ważny interes podatnika" jest pojęciem nieostrym, jego treść powinna być badana w świetle okoliczności konkretnej sprawy.
O istnieniu tego interesu nie decyduje subiektywne przeświadczenie, należy to ocenić opierając się na zobiektywizowanych kryteriach, zgodne z powszechnie obowiązującą hierarchią wartości, w której wysoką rangę mają m.in. życie i zdrowie ludzkie, a także możliwość zarobkowania w celu zdobycia środków na utrzymanie. Tak orzekł warszawski WSA 8 stycznia br. (III SA/Wa 2904/06).Podatnik zwrócił się z wnioskiem o umorzenie odsetek w PIT za 2002 i 2004 r. Organy podatkowe odmówiły umorzenia, motywując to znacznymi dochodami uzyskiwanymi przez podatnika. Zwróciły też uwagę na konieczność uwzględnienia ryzyka, jakie łączy się z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Podatnik wniósł skargę do WSA, zarzucając organom, że nie przeanalizowały, czy istnieje ważny interes podatnika oraz interes publiczny, a także nie poczyniły dostatecznych ustaleń co do stanu faktycznego sprawy.Sąd przyznał mu rację. Podkreślił, że decyzja o umorzeniu zaległości p...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA