Podatki

Będzie podatek od odszkodowania

Wynagrodzenie otrzymane razem z odsetkami na podstawie wyroku sądowego za bezumowne korzystanie z gruntu nie jest zwolnione od podatku dochodowego
Tak zdecydował dyrektor Izby Skarbowej w Opolu (nr PF-II/411710005/07/KJ). Jego decyzja w sprawie interpretacji podatkowej podtrzymuje stanowisko naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku odnośnie do opodatkowania odszkodowania otrzymanego za bezumowne korzystanie z gruntu.
Z wnioskiem o interpretację prawa podatkowego wystąpiła podatniczka. Pytała, czy ma rację, twierdząc, że zasądzona na jej rzecz kwota 6160 zł wraz z ustawowymi odsetkami jako odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu na podstawie przepisów art. 224 kodeksu cywilnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatniczka jest właścicielką działki, ale położone na niej zabudowania mieszkalne i gospodarcze należą do innego właściciela, który nabył je w drodze licytacji. Innego zdania niż pytająca był jednak organ podatkowy I i II instancji.
Nie wszystkie bowiem odszkodowania otrzymywane przez osoby fizyczne są wolne od opodatkowania. Zwolnione od nich są (na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 i 3b) jedynie te odszkodowania, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów ustawy lub rozporządzeń, albo wyroków lub ugód sądowych. Tymczasem podatniczka na podstawie wyroku sądowego otrzymuje od samoistnego posiadacza wynagrodzenie wraz z ustawowymi odsetkami, które stanowi miesięczne odszkodowanie za korzystanie z gruntu (tzw. roszczenia uzupełniające, które mają naprawić uszczerbek spowodowany pozbawieniem właściciela możliwości korzystania z rzeczy). "Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości obejmuje spodziewane korzyści z tytułu umowy najmu lub dzierżawy, która zostałaby zawarta, gdyby nieruchomość nie została zajęta" - wyjaśnia dyrektor IS w uzasadnieniu swojej decyzji. Specyfika prawa podatkowego, jak twierdzi, nakazuje inaczej traktować odszkodowanie z tytułu poniesionych przez poszkodowanego strat i odszkodowanie z tytułu utraconego zysku. "Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega bowiem wyłącznie odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści, jakich poszkodowany mógł się spodziewać, gdyby mu szkody nie wyrządzono" -czytamy dalej. Wynagrodzenie otrzymywane przez podatniczkę podlega więc opodatkowaniu, tak jak i odsetki od tego wynagrodzenia.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL