fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Czy taśmociąg to budowla

Fotorzepa, Tomasz Jodłowski TJ Tomasz Jodłowski
Trybunał rozstrzygnie, czy obiekty i urządzenia w wyrobisku mają być opodatkowane
[b]Na odpowiedź Trybunału Konstytucyjnego czeka bowiem pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (P 33/09) - dotyczące sprawy (sygnatura akt I SA/Gl 110/09)[/b].
Chce on wiedzieć, czy obiekty i urządzenia górnicze zlokalizowane w podziemnych wyrobiskach można uznać za podlegające opodatkowaniu budowle w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 [link=http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Ustawy/2010/DU2010Nr%2095poz%20613.asp]ustawy o podatkach i opłatach lokalnych[/link]. Obecna regulacja jest powodem licznych sporów organów podatkowych, czyli jednostek samorządu terytorialnego, i przedsiębiorców.
[srodtytul]Kłopotliwa definicja[/srodtytul]
Spór toczy się o art. 1a ust. 1 ww. ustawy podatkowej, który w definicji budowli odsyła do pojęcia obiektu budowlanego i urządzenia budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. W pierwszym przypadku chodzi o obiekt niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, w drugim – urządzenie związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Z kolei art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy podatkowej wśród nieruchomości lub obiektów budowlanych podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wymienia budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
[b]Zdaniem wójta gminy i samorządowego kolegium odwoławczego jako organu II instancji opodatkowaniu podlegają także znajdujące się w wyrobisku górniczym obiekty budowlane służące do wydobywania kopalin,[/b] nazywane też zespołem urządzeń i instalacji technicznych stanowiących obiekt budowlany.
Odmiennego zdania był pełnomocnik spółki. Zakwestionował nie tylko fakt opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów znajdujących się w podziemnych wyrobiskach, ale i wskazał, iż [b]art. 2 ust. 1 prawa budowlanego, do którego odwołuje się ustawa podatkowa, wyłącza wyrobiska górnicze z przedmiotu jego regulacji,[/b] a to z kolei ma przesądzać o tym, że zastosowanie ma art. 58 [link=http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Ustawy/2005/DU2005Nr228poz1947.asp]prawa geologicznego i górniczego[/link], który za obiekt budowlany uznaje tylko naziemne budowle.
[srodtytul]Słowo przeciw słowu[/srodtytul]
Co gorsza, do rozwiązania sporu nie prowadzą też rozbieżne opinie autorytetów. Według tej przedstawionej przez organy podatkowe wyrobisko górnicze jest obiektem budowlanym w rozumieniu prawa budowlanego. Opinia przeciwna opiera się natomiast na twierdzeniu, że [b]„obszar” to nie obiekt budowlany, tak samo jak nie jest nim wyrobisko górnicze. [/b]
Pozostaje mieć nadzieję, że wątpliwości rozwieje stanowisko Trybunału i że stanie się to już wkrótce. Jak powiedziano nam w TK, termin rozprawy nie jest znany. Pytania prawne czekają na rozpoznanie średnio 18 miesięcy. WSA w Gliwicach zadał je w czerwcu 2009 r.
[ramka][b]Opinia[/b]
[b]Dorota Szubielska, radca prawny w kancelarii Chadbourne & Parke[/b]
Jeżeli zgodnie z art. 2 ust. 1 prawa budowlanego ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych, to wyrobisko górnicze pozostaje poza zakresem regulacji prawa budowlanego, co oznacza, że nie może być traktowane jako budowla. To wyłączenie ustawowe modyfikuje zakres pojęcia „budowla” w rozumieniu prawa budowlanego i i powoduje, że obiekty znajdujące się w podziemnym wyrobisku górniczym nie mogą być weryfikowane pod kątem możliwości uznania ich za obiekty budowlane.
Warto przypomnieć, że TK w kilku wyrokach stwierdził, że „w demokratycznym państwie prawnym stanowienie i stosowanie prawa nie może być pułapką dla obywatela”.[/ramka]
[i]sygnatura akt I SA/Gl 110/09[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA