fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Użytkowanie wieczyste ziemi pod budynkiem

Jestem właścicielem mieszkania i współużytkownikiem wieczystym ułamkowej części gruntu, na którym stoi budynek. Czy mogę stracić mieszkanie, jeśli pojawi się były właściciel nieruchomości?
(nazwisko do wiadomości redakcji)
- Prawo wieczystego użytkowania jest porównywalne z prawem własności. Aktualnym właścicielem gruntu jest w tym wypadku gmina, a były właściciel nie może pozbawić pana prawa do ziemi. Praktycznie pomiędzy własnościąa użytkowaniem wieczystym nie ma zasadniczej różnicy, poza kosztami związanymi z posiadaniem. Właściciel płaci roczny podatek od nieruchomości, a użytkownik wieczysty dodatkowo niewielkie opłaty roczne mające stanowić rekompensatę dla gminy za to, że w chwili kupna lokalu z gruntem oddawanym w użytkowanie wieczyste nabywca płacił jedynie 15 - 25 proc. wartości gruntu (pierwsza opłata z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania). Opłaty roczne za grunt przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe to 1 proc. wartości tego gruntu.
Dokładnie prawo wieczystego użytkowania jest uregulowane w kodeksie cywilnym (artykuły 232 - 243) oraz w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (artykuły: 27 - 36 oraz 62 - 81).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA