fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Czyja ziemia, tego dom

Dom budowany ze wspólnych pieniędzy małżonków na działce żony należy tylko do niej. W razie rozwodu mąż ma jednak prawo żądać zwrotu poniesionych nakładów. Małżonkowie mogą także postanowić, że dom stanie się ich wspólną własnością
Czytelniczka otrzymała działkę budowlaną od rodziców jako darowiznę jeszcze przed ślubem. Jest wpisana jako właścicielka w księdze wieczystej i na nią figuruje decyzja o pozwoleniu na budowę. Jednakże dom został wybudowany po ślubie ze wspólnych pieniędzy jej i męża. Czytelniczka pyta, jak w tej sytuacji przedstawiają się prawa do domu jej oraz męża.
W opisanej sytuacji działka stanowi majątek osobisty (odrębny) żony, gdyż ta otrzymała ją jeszcze przed ślubem. Wyłącznie żona jest też właścicielem domu - wynika to z fundamentalnej zasady prawa cywilnego, że budynki są częściami składowymi gruntu (art.48 k.c.). Zatem właściciel gruntu jest także właścicielem tego, co zostało z tym gruntem trwale związane, w tym przede wszystkim budynków i innych urządzeń.
Nie oznacza to oczywiście, że drugi małżonek nie ma z racji ponoszonych wspólnie w trakcie małżeństwa wydatków na budowę żadnych uprawnień. Jest to jego nakład z majątku wspólnego, dorobkowego na majątek osobisty jego żony. W razie podziału majątku wspólnego, w wyniku ustania wspólności majątkowej (np. na skutek rozwodu lub podpisania przez małżonków intercyzy), małżonek, który uzyskał takie nakłady (w tym przypadku - żona), będzie musiał je zwrócić (art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).
Sąd może nakazać wcześniejszy niż przy podziale majątku dorobkowego ich zwrot, jeśli wymaga tego dobro rodziny. Drugi małżonek niebędący właścicielem ma oczywiście prawo do korzystania z domu w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodziny (art.281 k.r.o.).
W praktyce, skoro udziały w majątku dorobkowym małżonków są równe, nakłady męża z majątku wspólnego na budowę domu, czyli na majątek osobisty żony, wynoszą 1/2 wydatków na budowę poniesionych w trakcie małżeństwa.
Można jednak doprowadzić do tego, by również drugi małżonek nabył takie same prawa do nieruchomości jak ten, który jest jej wyłącznym właścicielem. Są dwie możliwe drogi: rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej tak, by objęła także tę nieruchomość, albo darowizna udziału we współwłasności tej nieruchomości na rzecz drugiego małżonka.
W drugim wypadku każdy z małżonków stanie się współwłaścicielem w 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej domem. Udziały te będą należały do ich majątków odrębnych.
W jednej i drugiej sytuacji konieczne jest spisanie umowy przez notariusza i dokonanie odpowiednich wpisów do księgi wieczystej nieruchomości. Warto pamiętać, że umowy darowizny między małżonkami są od 1 stycznia 2007 r. zwolnione z podatku od spadków i darowizn bez względu na wartość darowizny. Jeśli umowę spisuje notariusz, a jest to konieczne m.in., gdy przedmiot umowy stanowi nieruchomość, nie będzie potrzeby w celu skorzystania z tego zwolnienia zawiadamiania o niej urzędu skarbowego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA