fbTrack

Nieruchomości

Spółdzielnie jeszcze nie muszą rozliczać odrębnie remontu bloków

Przynajmniej do końca roku spółdzielnie mieszkaniowe mogą przeprowadzać remonty ze środków wszystkich mieszkańców. Nie muszą jeszcze rozliczać odrębnie wpłat z każdego budynku
Tak wynika z interpretacji Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Budownictwa wydanej w odpowiedzi napytania spółdzielni.
Do 31 lipca wiele z nich rozliczało swoje budynki wspólnie. Prowadziło także jeden fundusz remontowy. Za pieniądze wpłacane przez wszystkich spółdzielców remontowano sukcesywnie spółdzielcze bloki. To się jednak zmieniło.
Od tej daty obowiązuje nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Przewiduje ona, że każda nieruchomość spółdzielcza ma mieć ewidencję kosztów i przychodów oraz ewidencję funduszu remontowego. Dzięki temu spółdzielcy mają wiedzieć, ile kosztuje utrzymanie ich bloku oraz ile mają pieniędzy na remonty. Każda nieruchomość teoretycznie od tego dnia powinna być rozliczana oddzielnie. -Przepisy są jednak w tej mierze niejasne. Nowelizacja nie zawiera też żadnego przepisu przejściowego dającego czas na przygotowanie się do zmian -mówi Ryszard Sołtysiak, prezes spółdzielni mieszkaniowej Jary w Warszawie. Zwracał też na to uwagę rzecznik praw obywatelskich. "Spółdzielnie mieszkaniowe jako osoby prawne prowadzą księgi rachunkowe oraz sporządzają sprawozdania finansowe na podstawie ustawy o rachunkowości" - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów. Trzeba jednak uwzględnić ich specyfikę wynikającą z przepisów spółdzielczych. Na podstawie art. 4 ust. 4pkt 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mają obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji i rozliczania przychodów i kosztów. Spółdzielnie w trakcie roku obrotowego nie mogą dla każdej nieruchomości ustalić różnicy między kosztami eksploatacji a przychodami z opłat zamieszkanie. Powinny mieć na to czas do końca 2007 r. Muszą jednak uwzględnić okres sprzed wejścia wżycie nowelizacji. Ewidencję zaś, w opinii MF, zarząd ma prowadzić od 31 lipca. - Spółdzielnie mogą też prowadzić remonty na zasadach sprzed 31 lipca - uważa Zdzisław Żydak, dyrektor Departamentu Gospodarki Mieszkaniowej w Ministerstwie Budownictwa. Jego zdaniem z art.6 ust. 3 ustawy wynika, że spółdzielnia ma obowiązek utworzyć fundusz remontowy. Z kolei art. 4 ust. 4pkt 2 mówi o prowadzeniu ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego. Nie stanowi natomiast podstawy do odrębnego, dla każdej nieruchomości, rozliczania wpływów i wydatków z funduszu remontowego, a tym samym do ograniczania swobody dysponowania jego środkami wyłącznie do wysokości kwot zewidencjonowanych na funduszu remontowym danej nieruchomości. Nie jest to takie oczywiste dla Ryszarda Sołtysiaka. -Jest przecież jeszcze art. 6 ust. 1 mówiący wyraźnie, że każda nieruchomość powinna być rozliczana odrębnie. - To prawda - przyznaje Zdzisław Żydak. - Ale art. 4 ust.41 powołuje się na art. 6 ust. 3, a nie ust 1. Ta interpretacja jest dla wielu spółdzielni dużo korzystniejsza. Dlatego postanowiliśmy ją przyjąć, przynajmniej na okres przejściowy. Spółdzielnie wcześniej czy później będą musiały usamodzielnić finansowo swoje nieruchomości. Powinny jednak już teraz w przygotowywanych zmianach statutów określić, ile to potrwa. Pytania i odpowiedzi Ministerstwa Budownictwa na stronie: www.rp.pl/prawo/nieruchomosci/spoldzielnie.html> www.rp.pl/prawo/pisma Już teraz Zacisze prowadzi odrębny fundusz remontowy dla spółdzielni oraz osobne dla każdej nieruchomości. Z tego pierwszego będziemy remontować tylko nieruchomości spółdzielcze, takie jak drogi, kotłownie. Bloki zamierzamy rozliczać odrębnie od przyszłego roku. Fundusz remontowy spółdzielni składa się z wpłat z przekształceń. Te środki są coraz mniejsze i nie możemy pozwolić sobie na finansowanie nimi remontów poszczególnych bloków. Lokatorzy wielu z nich będą musieli wnosić podwyższone opłaty na fundusz remontowy. Zostały tam bowiem wykonane remonty za pieniądze spółdzielców z innych bloków, które trzeba teraz oddać. ¦
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL