fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bez kosztów w spółce i bez prawa do odliczenia u wspólnika

Czy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jedynego udziałowca jednoosobowej spółki z o.o., osiągającego dochód tylko z tytułu wypłaconej dywidendy, opłacone przez spółkę, są jej kosztem uzyskania przychodu?Nie. Z pytania wynika, że jedyny wspólnik spółki z o.o. nie jest jej pracownikiem ani nie jest w niej zatrudniony na podstawie innego tytułu. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych jest on zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne tak, jak osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 16 ust. 4 tej ustawy składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe finansują w całości z własnych środków osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (w tym również wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o.). Na tej podstawie organy podatkowe twierdzą, że nie można nimi obciążyć kosztów spółki z o.o. Poza tym powołują się też na art. 16 ust. 1 pkt...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA