fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czas zatrudniać młodocianych

Jeśli chcesz uzyskać refundację kosztów zatrudnienia młodocianego pracownika, to musisz się pospieszyć z przyjęciem go do pracy
Najlepiej zrobić to wtedy, gdy młodociany rozpoczyna szkołę, czyli z początkiem września.Wtedy na złożenie wniosku o refundację kosztów zatrudnienia takiego pracownika będziesz miał kilka tygodni. Z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków funduszu pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (DzU nr 77, poz. 518) wynika bowiem, że wniosek o tę refundację można składać do 15 listopada. To nowość, ponieważ dotychczas termin upływał 30 września. Ale uwaga, aby otrzymać refundację, nie wystarczy złożyć wniosek w terminie. Przede wszystkim młodocianego trzeba zatrudnić na czas nieokreślony.Młodociany to osoba, która ukończyła 16 lat, ale nie ukończyła 18. Można go zatrudniać w celu przygotowania zawodowego lub przy wykonywaniu prac lekkich. W pierwszym wypadku dopuszcza się zawieranie z młodocianym umowy o pracę w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA