fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akademicy bez urlopu na żądanie

- Czy nauczyciele i wykładowcy akademiccy mogą korzystać z urlopu na żądanie? Jeśli nie mogą, to na jakiej podstawie? - pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.
Tzw. urlop na żądanie ustanawia art.167 k.p. Szef musi udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym czterech dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Nie trzeba go wcześniej uzgadniać z pracodawcą.Uprawnienia urlopowe nauczycieli akademickich w sposób szczególny określa ustawa z 27 lipca2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU nr164, poz. 1365 ze zm., dalej ustawa). Wmyśl jej art. 133 nauczycielom akademickim przysługuje prawo do 36 dni roboczych urlopu wypoczynkowego wciągu roku. Powinni je wykorzystać w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. Pierwszy urlop nauczyciel uzyskuje w ostatnim dniu poprzedzającym letnią przerwę w zajęciach dydaktycznych, a drugi i dalsze urlopy -z początkiem każdego następnego roku kalendarzowego.Prawo o szkolnictwie wyższym kompleksowo reguluje zagadnienia związane z udzielaniem urlopów nauczycielom akademickim. Szczegóły dotyczące m.in. zasad i trybu ich udzielania wskazują, że ustawa w pełni reguluje zaga...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA