fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wyższa kwota wolna od 1 lipca

Ujmując pracownikowi niealimentacyjne świadczenia z pensji za czerwiec wypłacanej w lipcu, powinieneś stosować starą kwotę wolną od potrąceń, czyli 680,70 zł. Nic ci jednak nie zabrania przyjąć korzystniejszą dla niego stawkę i zastosować nową kwotę (707,46 zł)
- Spółka wypłaca wynagrodzenia za czerwiec do 10 lipca. Z pensji jednego pracownika dokonujemy potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Dokonując ich za czerwiec, jaką kwotę wolną od potrąceń (starą czy nową) należy mu zostawić? -pyta czytelniczka DOBREJ FIRMY.Spółka powinna pozostawić pracownikowi 2/5 jego wynagrodzenia, nie uwzględniając kwoty wolnej od potrąceń. Przy potrącanych z wynagrodzenia za pracę sumach na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych nie obowiązuje bowiem żadna kwota wolna od potrąceń (por. art. 87 k.p.). Jedyne ograniczenie wprowadza tu art. 87 § 3 pkt 1 k.p. Stanowi on, że przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych maksymalne potrącenie może być dokonywane do wysokości 3/5 wynagrodzenia pracownika. Stąd właśnie bierze się 2/5 wynagrodzenia, jakie pracodawca musi pozostawić pracownikowi.Kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń obowiązuje przy egzekucji świadczeń niealimentacyjnych, przy potrącaniu udzielonych zatrudnionemu za...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA