Zamiast wychowawczego praca i czas dla dziecka

Praca w czasie urlopu wychowawczego jest możliwa. Co więcej, można ją świadczyć na korzystnych warunkach
Długi czas opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego dla wielu rodziców oznacza utratę kontaktu z zakładem pracy czy wykonywanym zawodem. Skutkuje to później utratą części kwalifikacji i utrudnionym powrotem do pracy. Sposobem na uniknięcie tych negatywnych skutków może być praca w obniżonym wymiarze czasu pracy, czyli na część etatu.Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że rodzic, który wychowuje dziecko w wieku dającym prawo do urlopu wychowawczego, może wybrać takie rozwiązanie. Przypominamy, że z urlopu wychowawczego można korzystać w wymiarze do trzech lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko czwartego roku życia. W przypadku dzieci wymagających osobistej opieki ze względu na orzeczoną niepełnosprawność urlop ten, w wymiarze do trzech lat, może być wykorzystany do czasu ukończenia przez dziecko 18. roku życia.Pracod...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL