fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Gwałtowna obniżka rent już za półtora roku

Renty wypłacane od 2009 roku mają być uzależnione od wysokości składek wpłaconych na konto ubezpieczonego, a nie tak jak teraz - od stażu ubezpieczeniowego
Podobnej obniżce ulegną także renta wypadkowa i rodzinna. Jako że renty są przyznawane obecnie na maksymalnie pięć lat, świadczenia na nowych zasadach otrzymają także ci, którzy po 2009 r. wystąpią o ponowne przyznanie tego świadczenia.
-Trzeba wprowadzić nowe zasady obliczania rent, gdyż zgodnie z kierunkiem reformy systemu emerytalnego i zasadami powszechnie obowiązującymi na świecie, renta nie może być wyższa od emerytury -mówi Ewa Lewicka-Banaszak, była pełnomocnik rządu ds. reformy zabezpieczenia społecznego. -Gdyby nowo przyznawane renty zostawić po staremu, to powstałaby zachęta do przechodzenia na renty zamiast na emerytury. Według niej należy jednak pamiętać, że Polska wydaje na renty najwięcej ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Rencistów jest za dużo i z tego powodu już teraz otrzymują dosyć niskie świadczenia. Dlatego dopóki osób pobierających renty jest tak wiele, obniżanie składki nie wydaje się rozsądnym działaniem. Zgodnie z projektem przedstawionym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej osoby urodzone po 1 stycznia 1949 r. w razie niezdolności do pracy dostaną rentę obliczoną na podstawie składek zgromadzonych na ich koncie emerytalnym. Dotychczasowy system był bardziej korzystny dla rencistów, gdyż w większej mierze opierał się na stażu ubezpieczeniowym i wskaźnikach (np. kwocie bazowej), które służyły do wyliczenia takiego świadczenia. Teraz kwota zgromadzona na koncie ubezpieczonego zostanie podzielona przez prognozę dalszego trwania życia danej osoby (takie prognozy będą wyrażone w latach i zróżnicowane ze względu na wiek i płeć). W nowych zasadach wypłaty rent zachowano jednak gwarancję najniższego progu świadczenia. W wypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi on obecnie 597,46 zł, a w razie częściowej niezdolności do pracy - 459,57 zł. Nowe zasady będą dotyczyły wszystkich osób, które urodziły się po 1 stycznia 1949 r., bez względu na to, czy przystąpiły do otwartych funduszy emerytalnych czy nie. W wypadku członków OFE ZUS doliczy do zawartości konta składki przekazane do danego funduszu. Wysokość tego świadczenia będzie obliczana bowiem na podstawie składek na ubezpieczenie emerytalne, a nie rentowe, które uległy właśnie obniżeniu i mają nadal spadać. Wprowadzenie nowych zasad ujednolici zasady obliczania rent i emerytur ima -zdaniem projektodawców - spowodować także znaczne oszczędności. Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która zostanie obliczona na nowych zasadach, wyniesie tyle, co emerytura, a renta z tytułu częściowej niezdolności - 75 proc. tego świadczenia. Jeśli rencista będzie pracował po przyznaniu świadczenia, renta będzie mogła być przeliczana tak jak dotychczas.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA