Określ klauzulę o prawach autorskich

W umowie o pracę chcemy przeforsować klauzulę o nabywaniu przez pracodawcę autorskich praw majątkowych. Jak prawidłowo powinna ona brzmieć?
Najprościej powtórzyć brzmienie art. 12 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych (tekst jedn. DzU z 2000 r. nr 80, poz. 904 ze zm., dalej uopap): "pracodawca nabywa majątkowe prawa autorskie do utworów stworzonych przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy z chwilą przyjęcia utworu". Nie jest to jednak konieczne‚ gdyż art. 12 uopap i tak będzie zastosowany‚ chyba że strony umowy o pracę postanowią inaczej. Ale uwaga! Inaczej jest przy programach komputerowych, ponieważ autorskie prawa majątkowe do nich przechodzą na pracodawcę z mocy ustawy bez konieczności przyjęcia utworu. Byłoby dobrze‚ aby w umowie znalazły się też postanowienia określające:- obowiązek dostarczenia utworu (w celu jego przyjęcia przez pracodawcę)‚- potwierdzenie‚ że w wyniku wykonywanej pracy ma dojść lub może dojść do tworzenia utworów pracowniczych‚- sposób wykonywania przez pracownika uprawnień osobistych‚- termin na ewentualne rozpowszechnian...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL