Wykup po leasingu

Wykupiłem samochód używany wcześniej w ramach umowy najmu. Czy do jego amortyzacji mogę przyjąć indywidualną stawkę amortyzacyjną? Czy jako podstawę naliczania amortyzacji mogę przyjąć wartość rynkową auta?
Odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi tak, na drugie - nie. Czytelnik może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, bo przed nabyciem (uzyskaniem własności) samochód był używany co najmniej przez pół roku. Nie ma tu znaczenia, że używał go sam czytelnik, który później stał się właścicielem. Wartością początkową, od której będą naliczane odpisy, jest wartość określona w umowie wykupu auta. Przepisy podatkowe nie przewidują możliwości wyceny według wartości rynkowej, skoro cena nabycia jest znana. Potwierdzają to wyjaśnienia Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 7 października 2004 r. (MUS/1471/DPD 1/423/195/04/EC).
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL