Wycena aportu

Czy wartość początkowa samochodu osobowego wnoszonego do majątku spółki jawnej przez wspólnika może być ustalona na poziomie cen rynkowych? Wspólnik kupił samochód powypadkowy i własnym sumptem przeprowadził niezbędne naprawy.
Tak Z art. 22 g ust. 1 pkt 4 updof wynika, że w razie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się - ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia aportu - wartość poszczególnych składników majątku, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej, z dnia wniesienia wkładu. Wspólnicy mogą więc samodzielnie określić wartość auta.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL