Zanim rozliczysz podatek, sprawdź, kto szkoli twojego pracownika

Pracodawca musi sprawdzać, jaka firma szkoli jego pracowników. W przeciwnym razie będzie odpowiadać za niepobranie i nieodprowadzanie podatku dochodowego od dofinansowania wypłaconego swojemu podwładnemu
Okazuje się bowiem, że poza szkołami dokształcaniem mogą się zajmować tylko firmy wpisane do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych albo mające akredytację kuratora oświaty.Z czego to wynika? Otóż, jak pisaliśmy 21 lutego br. w artykule „Pracownik się uczy, ale co z podatkiem”, z podatku dochodowego są zwolnione tylko te dopłaty do dokształcania pracownika, które szef przyznaje pracownikom zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Te odrębne przepisy, to:- rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 3 lutego 2006 r. (DzU z 2006 r. nr 31, poz. 216),- rozporządzenie ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej z 12 października 1993 r. (DzU z 1993 r. nr 103, poz. 472 ze zm.).Z lektury obu rozporządzeń wynika, że pracownikowi podnoszącemu swoje kwalifikacje pracodawca czasami musi, a czasami może przyznać urlop szkoleniowy, opłacić naukę, zwrócić koszty podręczn...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL