Udzielanie zamówień publicznych poza ustawą

Od ponad dwóch miesięcy zamówienia do wartości 14 tys. euro są udzielane z pominięciem przepisów prawa zamówień publicznych. Nie oznacza to jednak, że wykonawcy nie mają w tych postępowaniach żadnych praw
Nowelizacja prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 12 czerwca 2007 r., podwyższyła próg, do którego nie trzeba stosować ustawy. Dzisiaj przepisy pzp nie obowiązują do wartości 14 tys. euro, czyli ponad 60 tys. zł. W skali całego kraju oznacza to zamówienia o rocznej wartości kilku miliardów zł.Podniesienie progu spowodowało zmniejszenie obowiązków biurokratycznych nałożonych na zamawiających. Odbyło się to kosztem uprawnień wykonawców. Jednak formalne wyłączenie spod obowiązku stosowania pzp nie oznacza, że wykonawcy w takich drobnych postępowaniach nie mają żadnych praw.Jawność postępowania jest podstawową zasadą systemu zamówień publicznych (art. 8 ust. 1 pzp). Wyłączenie spod pzp nie oznacza jednoczesnego ograniczenia jawności,ponieważ podstawowym aktem prawnym umożliwiającym dostęp do dokumentów publicznych jest ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU nr 112, poz. 1198, ze zm.).Ustawa niezależnie od ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL