Adwokaci

Protest przeciwko silniejszemu nadzorowi ministra

Naczelna Rada Adwokacka zdecydowała o zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego przepisów najnowszej nowelizacji prawa o adwokaturze
W podjętej 16 czerwca uchwale NRA upoważniła swe prezydium do zaskarżenia przepisu, który zobowiązuje organy adwokatury oraz izb adwokackich do przesyłania ministrowi sprawiedliwości do kontroli odpisu każdej uchwały w ciągu 21 dni.
Zakwestionowany przed TK ma być także przepis, który pozwala ministrowi polecić wszczęcie dochodzenia albo postępowania przed sądem dyscyplinarnym przeciwko adwokatowi lub aplikantowi. NRA uważa, że ostatnia nowelizacja prawa o adwokaturze wprowadza formy i zasady sprawowania nadzoru państwa nad samorządem adwokackim, które są powrotem do metod znanych z poprzedniej epoki. Zdaniem NRA nowy nadzór dotyka spraw, w które władza wykonawcza nie może ingerować. Zmiany ustawowe prowadzą do stopniowej eliminacji samorządowych form organizacji społeczeństwa i zawłaszczenia przez władzę wykonawczą dotychczasowych kompetencji samorządowych.
NRA skrytykowała także ministerialny projekt wprowadzenia maksymalnych stawek wynagrodzenia adwokackiego. Twierdzi, iż ograniczenie możliwości wolnego ustalania wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych narusza konstytucyjne zasady równych praw, wolności gospodarczej i jest przejawem dyskryminacji tych zawodów. Taka regulacja byłaby ponadto sprzeczna z przepisami dotyczącymi wolności świadczenia usług oraz regułami wolnej konkurencji zagwarantowanymi przez przepisy Unii Europejskiej - czytamy w uchwale. NRA odniosła się też do sprawy połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego. Dyskusja wskazuje, że na drodze do integracji stoją zasadnicze trudności i przeszkody formalne. Dlatego NRA podkreśla, iż przepisy prawa o adwokaturze dają możliwość przyjmowania radców prawnych do adwokatury.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL