Firma, w której mniej ryzykujesz

Zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko sposób na zmniejszenie ryzyka spłaty jej długów. Pozwala też powierzyć zarządzanie biznesem osobom, które zawodowo się tym trudnią
Dzięki konstrukcji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można prowadzić firmę w zasadzie bez obaw, że odpowie się za długi firmy osobistym majątkiem. Są jednak pewne wyjątki, np. niekiedy zarząd spółki odpowiada za jej zobowiązania.Procedurę powołania do życia spółki z o.o. reguluje [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=133014]kodeks spółek handlowych (DzU z 2000 r. nr 94, poz. 1037)[/link]. Dla wspólników cenne jest to, że w zasadzie już po dokonaniu pierwszych formalności mogą rozpocząć działalność.Powołując spółkę z o.o., należy przede wszystkim (art. 163 k.s.h.):- zawrzeć umowę spółki (a przy spółce jednoosobowej sporządzić tzw. akt założycielski - art. 4 § 2 k.s.h.),- wnieść wkłady na pokrycie całego kapitału zakładowego (minimum 50 tys. zł - art. 154 § 1 k.s.h.), a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od jego wartości nominalnej - również obiecaną nadwyżkę,- powołać organy spółki, czyli zarz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL