fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Staż dla bezrobotnego wpływa na wymiar, ale nie na nabycie urlopu

Nie wolno ci uszczuplać uprawnień stażystów i bezrobotnych. Okresy pobierania zasiłku i stypendiów wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. Ale to co innego niż nabycie prawa do wypoczynku
- Art. 79 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia stanowi, że okresów pobierania zasiłku i stypendium nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. Z jakiej interpretacji korzystała autorka artykułu zamieszczonego w DF z 22 czerwca br., pisząc o tym, że staż dla bezrobotnych wpływa na wyższy wymiar urlopu? - pyta czytelniczka DOBREJ FIRMY.Istotnie według art. 79 ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU nr 99, poz. 1001 ze zm., dalej ustawa) okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium (przyznanych na podstawie art. 52 i art. 53 ust. 6 ustawy) nie wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.Trzeba tu jednak rozróżnić dwa pojęcia - nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego oraz jego wymiar. Sformułowanie to nawiązywało do starego brzmienia przepisów kodeksu pracy o nabywaniu prawa do pierwszego urlopu (z upływem półr...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA