fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak zachęcić firmy i samorządy do współpracy

Zbliżająca się impreza spowoduje zapewne większe zainteresowanie wspólnym inwestowaniem gmin i przedsiębiorców w posiadaną przez nie infrastrukturę - m.in. drogi, środki transportu czy miejsca noclegowe. Problem w tym, że obowiązująca ustawa z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (DzU nr 169, poz. 1420) nie jest w praktyce wykorzystywana - w czasie jej obowiązywania nie zawarto ani jednej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Tymczasem wcześniej gminy z powodzeniem inwestowały wspólnie z prywatnymi firmami m.in. w kanalizację czy oświetlenie. Poza tym powstał problem, że gminy w zbyt małym zakresie wykorzystują środki unijne. Ustawa początkowo miała zostać znowelizowana, ale ostatecznie kilka dni temu Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt nowego aktu prawnego. Przewiduje on m.in. poszerzenie katalogu informacji, które powinny znaleźć się w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym (w tym zasady i terminy realizacji zobowiązań partnera prywatnego i podmiotu publicznego, zasady wyboru podwykonawców, zasady zmian umowy). Sprecyzowane mają również być definicje zadania publicznego i usług publicznych, a także uregulowane kwestie związane z zabezpieczeniem interesu partnera prywatnego, w tym ustalania jego wynagrodzenia.- Uważam, że przy małych i średnich inwestycjach, realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, powinny zostać złagodzone ustawowe wymogi w zakresie obliga...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA