fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pielgrzymi też zapłacą za pobyt

Przynajmniej jeden element środowiska przyrodniczego, taki jak np. las, jezioro albo góry, lub jeden z walorów krajoznawczych, jak np. skałki, musi występować na terenie gminy, aby leżąca na jej obszarze miejscowość mogła pobierać opłatę miejscową od turystów czy kuracjuszy.
Rządowy projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) właśnie trafił do uzgodnień międzyresortowych. To w nim Rada Ministrów zamierza określić minimalne warunki klimatyczne, krajobrazowe oraz umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, jakie musi spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową.Elementami środowiska przyrodniczego istotnego dla wypoczynku mają być m.in. lasy, pola, łąki, wybrzeże morskie, jeziora i rzeki, a także urozmaicona rzeźba krajobrazu, czyli wyżyny i góry. Za walory krajoznawcze mają natomiast zostać uznane np. osobliwości fauny i flory, skałki, wąwozy, wodospady, a także jaskinie, parki zabytkowe, ogrody botaniczne lub zoologiczne, muzea, parki narodowe i krajobrazowe i miejsca pielgrzymkowe.Zgodnie z projektowanym § ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA