fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Do planowania budżetu lepiej przystąpić wcześniej

Prawo nie mówi, kiedy samorządy powinny rozpocząć procedurę opracowywania budżetu na następny rok. Przeważają opinie, że najlepiej robić to bliżej jesieni, bo wtedy łatwiej określić założenia budżetu
Kiedy więc najlepiej przystąpić do opracowania projektu budżetu? Ustawa o samorządzie gminnym wspomina jedynie, że procedurę oraz szczegółowość materiałów informacyjnych określa organ stanowiący, czyli rada, do której należy też wyłączność uchwalania budżetu. Projekt budżetu powinien zostać przed stawiony przez organ wykonawczy radzie do 15 listopada oraz do zaopiniowania regionalnej izbie obrachunkowej (RIO). W tym roku przynajmniej kilka samorządów przyjęło uchwały w sprawie trybu prac nad budżetem na 2008 rok już wiosną. Rada powiatu inowrocławskiego uczyniła to 31 maja, zaś rada miasta Bydgoszcz 27 czerwca.Zarówno uchwały o procedurze budżetowej, jak i projekty budżetów i uchwał budżetowych bywają obarczone błędami. W uchwałach proceduralnych na 2006 rok zdarzyły się nieprawidłowości dotyczące np. braku określenia szczegółowości materiałów towarzyszących, podjęcia postanowień o uchwaleniu budżetu do końca 31 marca następnego roku...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA