fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustalenia kontrolerów można kwestionować

Firma, którą sprawdza urząd skarbowy, może złożyć zastrzeżenia do protokołu kończącego kontrolę. Ma na to dwa tygodnie
Warto to zrobić, bo inaczej przyjmuje się, że podatnik zgadza się z wnioskami kontrolujących.Ustalenia kontroli są w praktyce podstawą do wszczęcia postępowania podatkowego, skutkującego najczęściej określeniem wysokości zobowiązania. Ale podatnik ma prawo przedstawić własne stanowisko w sprawach objętych kontrolą. W tym celu może złożyć zastrzeżenia do protokołu kontroli.Protokół kontroli podatkowej to dokument przedstawiający jej przebieg. Powinien zawierać elementy wskazane w art. 290 ordynacji podatkowej, tj.- wskazanie kontrolowanego;- wskazanie osób kontrolujących;- określenie przedmiotu i zakresu kontroli;- określenie miejsca i czasu jej przeprowadzenia;- opis ustaleń faktycznych;- dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów;- ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli;- pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń i wyjaśnień.Załącznikiem są protokoły z przeprowadzonych dowodów.Od 1 stycznia br. protokół kontroli musi zawi...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA