fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dodatkowe żądania uniemożliwiają zwrot

Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście nie może żądać od zagranicznych firm ubiegających się o zwrot VAT więcej danych, niż zostało to określone w rozporządzeniu
W takiej sytuacji pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia jest bezprawne - wynika z wyroku wydanego 1 sierpnia 2007 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.Sprawa dotyczyła spółki niemieckiej, która na początku 2005 r. wystąpiła o zwrot VAT za czwarty kwartał 2004 r. Urząd jednak podatku nie oddał. Wezwał podatnika do uzupełnienia załącznika w trybie art. 169 ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami, organ podatkowy wzywa wnoszącego je do usunięcia braków w ciągu siedmiu dni.Urząd uznał, że przedstawione przez podatnika zaświadczenie wystawione przez władze niemieckie nie dowodzi, że jest on podatnikiem VAT. Z nieścisłego tłumaczenia wynikało bowiem, że firma została zarejestrowana jako "podmiot podlegający płaceniu VAT". Zdaniem urzędu skarbowego takie sformułowanie nie wystarczy, nawet jeśli z tytułu dokumentu wyraźnie wynika, że jest to poświadczenie zarejestrowania podatnika. Urzędu nie ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA