fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przejmując spółkę, można odliczyć VAT przy zakupie usług doradczych

Spółka przygotowująca się do zakupu udziałów w innej spółce korzysta często z różnego rodzaju usług o charakterze doradczo-finansowym. Czy VAT naliczony związany z takimi usługami podlega odliczeniu?
Wątpliwości z tym związane rozstrzygał [b]Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 27 września 2001 r. w sprawie C-16/00 CiboParticipations SA (dalej Cibo)[/b].Cibo, francuska spółka holdingowa, poniosła wydatki na zakup usług dotyczących transakcji przejęcia udziałów w spółkach zależnych. Chodziło m.in. o przeprowadzenie audytu przejmowanych spółek, pomoc w negocjowaniu ceny nabycia udziałów oraz usługi prawne i podatkowe. Cibo odliczyła całość VAT naliczonego związanego z tymi wydatkami. Po przejęciu udziałów w spółkach zależnych rozpoczęła odpłatne świadczenie na ich rzecz usług w zakresie zarządzania ogólnego, administracyjnego, finansowego, handlowego i technicznego. Dodatkowo prezes Cibo został również prezesem spółek zależnych.Francuskie organy podatkowe podały w wątpliwość prawo Cibo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie usług doradczo-finansowych, z uwagi na brak bezpośredniego związku pomiędzy nimi i usługami, które...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA