fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Jak małżonkowie mają walczyć o ulgę meldunkową

Fotorzepa, Dariusz Gorajski Dariusz Gorajski
Małżonkowie, którym fiskus odmówił prawa do ulgi meldunkowej, powinni walczyć o swoje racje
Korzystny dla małżeństwa z Bydgoszczy [b]wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 października 2010 r.(sygn. akt II FSK 949/09)[/b] otwiera drogę wszystkim parom, które nie mogły skorzystać ze zwolnienia z PIT dochodów ze sprzedaży domu lub mieszkania.
Obowiązujące w latach 2007 – 2008 przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FA9BCA0BBBA6B2A44BB9CB5E2761B174?id=346580]ustawy o PIT[/link] przewidywały ulgę meldunkową dla tych, którzy co najmniej 12 miesięcy przed datą sprzedaży byli w lokalu zameldowani na pobyt stały i w ciągu 14 dni od sprzedaży złożyli w urzędzie skarbowym oświadczenie o swoim prawie do tej ulgi. I choć przywilej ten w tamtym kształcie już nie obowiązuje, to osoby, które wtedy kupiły lokal, mogą i dziś z niej skorzystać na zasadzie praw nabytych.
Kwestia tej ulgi będzie aktualna aż do końca 2013 lub 2014 r., czyli roku, w którym – w zależności od tego, kiedy kupiono lokal (w 2007 czy w 2008 r.) – minie pięć lat i sprzedający nie będą musieli płacić podatku dochodowego.
[wyimek]Wyrok NSA to powód do wznowienia postępowania [/wyimek]
O prawo do ulgi powinni walczyć wszyscy, którzy spełniają ustawowe warunki. To, jak powinni postąpić, zależy od indywidualnej sytuacji.
W najlepszej są ci, którzy zastosowali się do niekorzystnej interpretacji fiskusa i nie odwoływali się od niej.
Jak mówi Mariusz Gotowicz z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz, mogą po prostu złożyć korektę zeznania rocznego i razem z nią wniosek o stwierdzenie nadpłaty w PIT. Muszą tylko pamiętać o dołączeniu uzasadnienia z podaniem powodów, dla których wcześniejsze rozliczenie jest teraz poprawiane.
– W ich sytuacji organ pierwszej instancji, czyli dyrektor izby skarbowej wydający interpretację z upoważnienia ministra finansów, jest wprawdzie związany wydaną przez siebie interpretacją, ale to w niczym nie przeszkadza podatnikowi, który przecież do takiej interpretacji może się zastosować lub nie – podkreśla M. Gotowicz.
W najgorszej sytuacji są ci, których spory z fiskusem trafiły do sądu administracyjnego, ale nie zostały jeszcze rozpoznane. Ci mogą występować o wznowienie postępowania, tak jak o wznowienie postępowania mogą wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego podatnicy, którym wydano decyzję nakazującą zapłatę podatku PIT przez małżonka, który nie był zameldowany w sprzedawanym mieszkaniu.
Co ważne, każdy podatnik może ponownie wystąpić o interpretację przepisów, nawet jeżeli wcześniej otrzymał już niekorzystne stanowisko w swojej sprawie. Ordynacja podatkowa bowiem tego nie zakazuje, choć trzeba podać nowe okoliczności. Taką jest wspomniany wyrok NSA. Warto o tym pamiętać, bo to najprostsza droga dochodzenia swoich praw.
– Nowy wniosek pozwoli podatnikowi raz jeszcze przejść całą drogę, ze skargą do sądu administracyjnego włącznie. Dysponuje przy tym nowymi faktami w postaci najnowszych wyroków, z orzeczeniem NSA na czele – dodaje M. Gotowicz.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA