fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Lokaty i inwestycje

Coraz więcej emisji obligacji

Rynek papierów nieskarbowych we wrześniu
Rzeczpospolita
W końcówce roku można spodziewać się ożywienia na rynku papierów nieskarbowych
Największym wydarzeniem września była duża, bo na 1 mld zł, emisja pięcioletnich obligacji Polkomtelu. Zainteresowanie papierami tej spółki przeszło oczekiwania. Redukcja wyniosła 60 proc. Głównym nabywcą były fundusze emerytalne. Jak wynika z szacunków, mogły kupić papiery za około 500 mln zł.
Z danych zebranych od 18 organizatorów emisji obligacji wynika, że wartość obligacji korporacyjnych (powyżej roku) wyemitowanych we wrześniu wyniosła prawie 1,6 mld zł. To znacznie więcej niż w sierpniu, gdy było to jedynie 26 mln zł. Oprócz Polkomtelu papiery emitowało także m.in. PKP na kwotę 400 mln zł.
Ruch widać także w papierach bankowych. W minionym miesiącu banki wyemitowały papiery na kwotę prawie 280 mln zł, gdy miesiąc wcześniej była to kwota niższa niż 10 mln zł. Obligacje wyemitował choćby Santander Consumer Bank. Była to pierwsza emisja obligacji z programu podpisanego z Pekao jeszcze w grudniu 2008 r. o wartości 2 mld zł. Spadła z kolei wartość emisji papierów krótkoterminowych. Jak mówi Sebastian Komendołowicz z BRE Banku, emitenci chętnie przechodzą obecnie z emisji krótkich papierów na dłuższe.
– Jest spory popyt na obligacje do czterech lat ze strony dwóch głównych grup nabywców, czyli funduszy emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych – mówi Sebastian Komendołowicz.
We wrześniu nie pojawiło się dużo nowych programów ze strony firm czy banków. BRE Bank Hipoteczny podpisał program emisji obligacji na 1 mld zł, zwiększył także do 6 mld zł program emisji listów zastawnych. W najbliższych tygodniach to powinno się zamienić. Pojawi się zapewne duży program o wartości przekraczającej 6 mld zł należący do PGE. Pieniądze pozyskane z emisji mają w części pokryć koszt zakupu innej spółki energetycznej – Energi. Emisję planuje też Kulczyk Investment, który może kupić z kolei Eneę.
Nie należy zaś spodziewać się ostatniej w tym roku transzy obligacji drogowych emitowanych przez BGK o wartości ok. 2 mld zł. Planowana jest na początek grudnia, jednak Krajowy Fundusz Drogowy nie wydał jeszcze pieniędzy, które wcześniej zostały mu przekazane.
Z danych 18 organizatorów wynika, że zadłużenie emitentów wyniosło na koniec września 48,6 mld zł. Było o 1 mld zł wyższe niż rok wcześniej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA