Składki na ubezpieczenie żony zmniejszą podatek

Jeśli współmałżonek podatnika współpracuje z nim przy prowadzeniu działalności gospodarczej, składki opłacone na jego ubezpieczenie zdrowotne wolno odliczyć od podatku
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych[/link] w art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a mówi, że podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8E9284F4F86B99BF9A6DDA422F8C6DE3?id=282315]ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027)[/link], opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.Trzeba pamiętać, że [b]kwota skład...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL