fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Podział gminy na obwody do głosowania jest stały

Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Rada gminy chce podjąć uchwałę w sprawie podziału jednego z obwodów do głosowania na dwa mniejsze. Powodem są trudności lokalowe i organizacyjne. Czy podjęcie takiej uchwały z ww. przyczyn jest dopuszczalne?
[b]Nie[/b]. Podział gminy na obwody do głosowania jest stały. Ustawodawca dopuścił co prawda możliwość zmiany ich granic (dzielenia i łączenia), ale tylko z przyczyn określonych w przepisach ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Konieczne jest również zachowanie przewidzianego w jej przepisach trybu przeprowadzania takich zmian.
Po pierwsze, trzeba mieć na uwadze, że uchwałę taką rada gminy może podjąć wyłącznie na wniosek wójta. Wyklucza to możliwość stanowienia w sprawach obwodów do głosowania z inicjatywy rady.
Po drugie, wójt (burmistrz prezydent miasta) może wystąpić do rady gminy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału gminy na stałe obwody do głosowania, jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany granic gminy, zmiany liczby mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze.
W konsekwencji stwierdzić należy, że trudności organizacyjne czy lokalowe nie uzasadniają dokonania podziału obwodu do głosowania na dwa mniejsze.
Stanowisko to potwierdza również [b]rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego z 22 marca 2010 r. (LERX-S. 0911-5/10)[/b].
Na zakończenie trzeba zaznaczyć, że ustawodawca określił również termin, w którym zmiana w podziale na stałe obwody do głosowania może być dokonana. Wójt z odpowiednim wnioskiem może wystąpić najpóźniej trzy miesiące przed końcem kadencji, a uchwała rady w tej sprawie powinna zapaść nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.
[i]Podstawa prawna:
– art. 30 i 31 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E0CEFC041C2E90F9F997AB9688FE9B9D?id=170645]ustawy z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 159, poz. 1547 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA