Nie ma decyzji więc nie ma od czego się odwoływać

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Gdy rozstrzygnięcie o zabezpieczeniu zobowiązań podatkowych wygasa, organ podatkowy musi umorzyć postępowanie odwoławcze, bo decyzja nie występuje już w obrocie prawnym
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 18 sierpnia 2010 r., VIII SA/Wa 307/10 [/b][srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]Dyrektor izby skarbowej umorzył postępowanie odwoławcze w sprawie dotyczącej decyzji naczelnika urzędu skarbowego co do zabezpieczenia na poczet przyszłych zobowiązań pieniężnych w podatku dochodowym od osób fizycznych.Zdaniem dyrektora IS postępowanie odwoławcze należało umorzyć, gdyż decyzja naczelnika US o zabezpieczeniu wygasła wraz z upływem 14 dni od dnia doręczenia skarżącej decyzji wymiarowej dyrektora urzędu kontroli skarbowej.Nie mogą bowiem występować równocześnie w obrocie prawnym dwie decyzje dotyczące tej samej materii.Podatniczka nie zgodziła się z tym rozstrzygnięciem i skierowała sprawę do sądu.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]WSA orzekł jednak, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.Sąd przypomniał, że podstawowe znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy mają prze...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL