fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ekonomia

Nowoczesne ekologiczne paliwa w krajowej ofercie

Wprowadzenie nowych norm jakości paliw ma ułatwić ich dystrybutorom spełnienie coraz wyższych oczekiwań Unii.
Rzeczpospolita
Stacje benzynowe wzbogacają ofertę, a koncerny paliwowe przeznaczają setki milionów złotych, aby zachęcić kierowców do kupowania biopaliw
W 2007 r. PKN Orlen zaoferował na stacji Bliska bioester, nowe ekologiczne paliwo produkowane w 100 proc. z surowca roślinnego – oleju rzepakowego. Koncern oferuje bioester, paliwo do pojazdów z silnikiem Diesla, również w sprzedaży hurtowej dla firm transportowych.
– Ilość bioestru wprowadzanego na polski rynek jest związana z przepisami obligującymi producentów paliw do uzyskania wyznaczonego udziału biokomponentów w paliwach i biopaliwach ciekłych. W 2010 r. udział ten został określony na 5,75 proc. w stosunku do wartości energetycznej paliwa. Ze względu na wymogi jakościowe nie da się spełnić tego warunku wyłącznie poprzez wprowadzanie biokomponentów do konwencjonalnych paliw ciekłych, takich jak benzyny silnikowe i oleje napędowe – tłumaczy Robert Gmyrek, dyrektor ds. biopaliw PKN Orlen.
Koncern spodziewa się, że w bieżącym roku po raz pierwszy sprzedaż bioestru przekroczy 200 tys. ton. Dla porównania – w 2009 r. sprzedaż tego produktu wyniosła ponad 90 tys. ton.
– Znaczny wolumen sprzedaży bioestru realizowany jest za pośrednictwem sieci detalicznej. Obecnie w całej sieci są dostępne 472 stacje oferujące to paliwo – twierdzi dyrektor Gmyrek.
– Grupa Lotos realizuje cele wskaźnikowe w sposób najbardziej racjonalny ekonomicznie, tj. poprzez dodawanie biokomponentów do paliw normatywnych. Samoistne biopaliwa B100, z uwagi na ponoszone straty przy ich sprzedaży, są oferowane w ilości kilkudziesięciu tysięcy ton rocznie, niezbędnej do osiągnięcia obowiązkowego celu – mówi Bogdan Janicki, dyrektor biura relacji międzynarodowych grupy Lotos.
Ministerstwo Gospodarki pracuje nad nowelizacją ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Wdroży ona rozwiązania unijnej dyrektywy, dającej możliwość dodawania do paliw większej niż dotychczas ilości biokomponentów. Wprowadzi też definicję benzyn silnikowych o zawartości do 10 proc. bioetanolu (E10) oraz definicję oleju napędowego o zawartości 7 proc. estru metylowego (B7). Dotychczas konwencjonalne benzyny i ON mogły zawierać do 5 proc. biokomponentów.
Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy mają ułatwić przedsiębiorcom realizację obowiązku sprzedaży określonej przez Unię Europejską ilości biopaliw. Ci, którzy wprowadzą na rynek za mało biopaliwa, nie zapłacą wysokich kar, bowiem będą mogli kupić potwierdzenie sprzedaży biopaliw.
Gorszą wiadomością dla producentów jest planowane zniesienie ulgi na paliwa konwencjonalne. Według propozycji Ministerstwa Gospodarki zwolnienia w akcyzie będą przysługiwać dopiero za dodawanie ponad 7 proc. estrów do oleju napędowego i ponad 5 proc. etanolu do benzyn.
Dystrybutorzy mają też możliwość sprzedawania biopaliwa E85, które jest popularne w krajach skandynawskich.
– Rozważamy rozpoczęcie pilotażowej sprzedaży tego biopaliwa. Będzie to jednak uzależnione od polityki fiskalnej państwa w tym zakresie, ponieważ – jak wiadomo – produkcja biopaliw jest znacznie bardziej kosztowna niż paliw ciekłych. Dlatego potrzebne są odpowiednie preferencje podatkowe – uważa Robert Gmyrek.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA