fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Odprawa należna zaraz po zwolnieniu

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Firma nie może wstrzymać wypłaty odprawy do czasu rozstrzygnięcia przez sąd odwołania zwalnianej osoby od wypowiedzenia umowy o pracę
Nauczycielka z Hrubieszowa straciła zatrudnienie w trybie przeprowadzanych w szkole zwolnień grupowych.
Okres wypowiedzenia umowy o pracę mijał 31 sierpnia 2009 r. Z przepisów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169524]ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.)[/link] wynika, że z chwilą ustania stosunku pracy (w tym wypadku z końcem sierpnia) zwalnianej osobie trzeba wypłacić odprawę pieniężną, o której mowa w art. 8 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy.
Halina K., dyrektorka szkoły, mimo że pieniądze na ten cel były zapewnione przez urząd miejski, nie wypłaciła świadczenia. Zrobiła to trzy miesiące później, dopiero po interwencji Państwowej Inspekcji Pracy.
Inspekcja skierowała też przeciwko dyrektorce wniosek o ukaranie, dowodząc, że swoim postępowaniem naruszyła art. 282 § 1 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=76037]kodeksu pracy[/link].
Dyrektorka broniła się m.in. tym, że zwolniona nauczycielka odwołała się do sądu pracy. W jej ocenie wypłacenie odprawy byłoby zbędne, gdyby zwolniona została przywrócona do pracy. Dyrektorka argumentowała, że wypłaciłaby natychmiast odprawę w razie zakończenia sporu sądowego lub gdyby nauczycielka wycofała sprawę z sądu.
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie uznał dyrektorkę za winną wykroczenia i wymierzył jej 1,5 tys. zł grzywny. Pokreślił, że odprawa pieniężna należy się pracownikowi z momentem ustania stosunku pracy. Żaden przepis prawa nie uzależnia wypłacenia odprawy od tego, czy pracownik wniósł odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu.
Rolą pracodawcy nie jest snucie przypuszczeń co do tego, czy dana osoba zostanie przywrócona do pracy przez sąd, czy też nie, ani też rozważanie, w jaki sposób – gdyby się tak stało – uda się wyegzekwować ewentualny zwrot wypłaconej odprawy. Jest to ryzyko obciążające pracodawcę i powinno być ono skalkulowane w chwili wypowiadania umowy o pracę, natomiast nie może być w żadnym razie argumentem uzasadniającym wstrzymanie wypłaty odprawy.
Wyrok utrzymał w mocy [b]Sąd Okręgowy w Zamościu (sygn. Waz 75/10)[/b].
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA