fbTrack

Nie ma VAT w rozliczeniach między spółką i jej oddziałem

www.sxc.hu
Świadczenia oddziału na rzecz spółki macierzystej i odwrotnie nie są usługami i nie podlegają VAT. Do niedawna mogło to budzić wątpliwości, lecz teraz fiskus tego nie kwestionuje. Neguje jednak prawo do odliczenia VAT od zakupów związanych z takimi „transakcjami”
Utworzenie oddziału umożliwia rozszerzenie działalności gospodarczej spółki na rynku krajowym lub zagranicznym. Również spółki z siedzibą poza granicami Polski niejednokrotnie decydują się na funkcjonowanie poprzez strukturę oddziału w naszym kraju.Z analizy przepisów dotyczących oddziałów przedsiębiorców krajowych i zagranicznych wynika, że tego rodzaju forma działalności przedsiębiorcy, jakkolwiek ekonomicznie niezależna, prawnie nie jest samodzielną strukturą, ale integralną częścią przedsiębiorcy, który utworzył oddział.[ramka][b]Gdzie szukać regulacji prawnych [/b]W polskim ustawodawstwie nie ma jednego aktu prawnego, który określałby w sposób uniwersalny zasady tworzenia i funkcjonowania oddziałów spółek krajowych. Niemniej dopuszczalność stosowania tej formy organizacyjnoprawnej nie budzi żadnych wątpliwości.Przepisy dotyczące oddziałów rozproszone są po różnych ustawach, w tym m.in. w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, [link=http:...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL