fbTrack

Deklaracje VAT do urzędu raz na kwartał

Rzeczpospolita
Zasady rozliczania podatku dochodowego można zmienić tylko na początku roku. Aby wybrać składanie deklaracji VAT co trzy miesiące, nie trzeba czekać tak długo
Możliwości uproszczenia rozliczeń z urzędem skarbowym zależą od rodzaju podatku.[srodtytul]Nie dla dużych firm[/srodtytul]Zgodnie z art. 44 ust. 3g [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]ustawy o PIT[/link] przedsiębiorcy i wynajmujący, którzy są małymi podatnikami (patrz ramka), mogą wpłacać zaliczki kwartalne.Możliwość ta dotyczy także podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, z wyjątkiem przedsiębiorcy, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej (lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa).[b]Zaliczki za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego podatnicy uiszczają odpowiednio do 20 kwietnia, 20 lipca i 20 p...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL